Bygge- og beskyttelseslinjer

Naturbeskyttelsesloven indeholder bestemmelser om bygge- og beskyttelseslinjer, der er udlagt omkring vores mest fremtrædende og karaktergivende landskabstræk - strande, fortidsminder, søer, åer, skove og kirker. Du skal derfor opnå dispensation, før du kan gennemføre dit projekt.