Gribskov Kommunes naturværdier

I Gribskov Kommune er vi rige på naturværdier. Vi har mange naturområder at være stolte af og værne om og har hele repertoiret af naturtyper fra kystskrænter, skove, enge, overdrev, heder, moser, vandløb til små vandhuller.

Vi har 30 km unik kyststrækning.

Vi har de to store søer, Arresø og Esrum Sø og en tredje, Søborg Sø er på vej til at blive genoprettet.

Vi har statsskovene, som giver en særlig naturoplevelse og mulighed for friluftsliv.

Vi har Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Vi har 100 fredninger, som dækker et areal på over 1100 ha. og spænder vidt fra et enkelt træ til store arealfredninger som Tibirke Bakker.

Vi har 6 Natura2000-områder; nr. 129 "Gilbjerg Hoved", nr. 132 "Rusland", nr. 133 "Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov", nr. 134 "Arresø, Ellemosen og Lille Lyngby Mose", nr. 135 "Tisvilde Hegn og Melby Overdrev" (incl. Tibirke Bakker) og nr. 195 "Gilleleje Flak og Tragten".

Vi har 155 kilometer offentlige vandløb.

Vi har ca. 3345 ha. kortlagte naturtyper, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Vi har ca. 100 fortidsminder, hvoraf ca. 80 % af dem er gravhøje.

Og meget meget mere....

Foto: Kystskrænt ved Heatherhill.